Lidköping

Kostnadsfri besiktning & offert!

    Professionell takvård!

Vi tar bort mossa, alger och lav på ditt tak!


Påväxt av mossa, alger och lav blir allt vanligare på våra tak. Problemet är inte bara att den misspryder och kan förstöra hela intrycket av fastigheten. Påväxten binder dessutom fukt och hindrar avrinningen från taket, något som leder till att takpannor vittrar sönder och att regnvatten kan leta sig in till undertaket med rötskador som följd. När väl påväxten har etablerats växer den i en allt snabbare takt.

- Men det finns en lösning.

Som auktoriserad Grön-Fri entreprenör hjälper vi dig att få ett rent tak.Vi är experter, låt oss göra jobbet.


Som auktoriserad Grön-Fri entreprenör utför vi arbetet - vilket innebär en trygghet för dig.

Med rätt kunskap om produkt, utrustning och hjälpmedel gör vi ett effektivt och kvalitetssäkert arbete. Vi lämnar offert utan kostnad och i de flesta fall besöks objektet så att omfattningen och åtgärd kan bedömas.


Välkommen att kontakta oss!


Auktoriserad grön-fri entreprenör i Lidköping. Vi är proffs på takvård takrengöring taktvätt Låt oss göra jobbet vi förlänger livslängden på ditt tak Lidköping Skara Vara grönfri proffs  på takvård grönfri la takvård vara skara grön-fri takrengöring takvård grönfri lidköping taktvätt grönfri skara vara lidköping auktoriserad grönfri entreprenör  la takvård grönfri lidköping taktvätt fasadtvätt grön-fri mossa mossbehandling renast tak lidköping takbehandling taktvätt lidköping takvård grön-fri taktvätt takrengöring takvård grön-fri

grönfri skara vara grönfri takvård grönfri taktvätt takrengöring grönfri

grönfri takvård lidköping påväxt tak lidköping grön fri taktvätt grönfri grön-fri

grönfri rengöra takpannor rengör grön-fri grön-fri grönfri takvård

grönfri mossa på tak lidköping skara påväxt lidköping taktvätt takvård grön-fri grön-fri mossbehandling lidköping grön-fri grönfri auktoriserad grön-fri

grönfri entreprenör taktvätt takvård grönfri proffs  lidköping

taktvätt lidköping taktvätt takrengöring takrengöring takrengöring takrengöring takrengöring takrengöring mossa på tak mossa på tak takrengöring takrengöringmossborttagning aktvätt lidköping takt grönfri

takvård takvård takvård taktvätt 

  RenastTak

  Lidköping

  0725 - 631 951 Peter

  info@renasttak.se


  Godkänd för F-skatt